המחשב לא מזהה את הרשת האלחוטית שלי ,אבל כן רואה רשתות אלחוטיות אחרות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *