כיצד להשתמש בסיסמאות בתוך סקריפטים

מאוד לא מומלץ להשתמש בסיסמאות ישירות בסקריפטים, אלא לשמור אותם בקובץ נפרד שאפשר להגן עליו על הרשאות שונות וכן הגדרות שונות לגבי אופן הגיבוי שלו.

למשל בהפצות על בסיס Debain כשרוצים לכתוב\להשתמש בסקריפט שמבצע גיבוים ל-MySQL יש קובץ שמחזיק בפרטים של חשבון עם הרשאות מלאות במיוחד לשימושים כאלה.

export MYSQL_USER=$(egrep -m1 user   /etc/mysql/debian.cnf | awk -F= '{print $2}' | tr -d " ")
export MYSQL_PWD=$(egrep -m1 password /etc/mysql/debian.cnf | awk -F= '{print $2}' | tr -d " ")

שימושי גם ביום יום, אם לא רוצים להשאיר סיסמאות בהיסטוריה של הטרמינל

export DSTAT_MYSQL_USER=$(egrep -m1 user   /etc/mysql/debian.cnf | awk -F= '{print $2}' | tr -d " ")
export DSTAT_MYSQL_PWD=$(egrep -m1 password /etc/mysql/debian.cnf | awk -F= '{print $2}' | tr -d " ")
export DSTAT_MYSQL_SOCKET=/var/run/mysqld/mysqld.sock

# dstat -a --mysql5-cmds
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system-- ------mysql5-cmds------
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in  out | int  csw | sel  ins  upd  del 
 0  0 99  0  0  0| 135k 8212B|  0   0 | 26B  53B| 35  70 |  0   0   0   0
 1  0 94  6  0  0| 368k  0 | 132B 114B| 120k  0 | 77  121 | 345 25679 16754 14251
 0  1 100  0  0  0|  0   0 | 66B 1156B|  0   0 | 37  78 | 345 25679 16754 14251
 0  0 100  0  0  0|  0   0 | 66B 434B|  0   0 | 36  76 | 345 25679 16754 14251
 0  0 99  0  0  0|  0   0 | 66B 418B|  0   0 | 37  79 | 345 25679 16754 14251

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *