fail2ban + Apache

אני מעלה בכתב כאן כמה שורות של פילטרים שיצא לי להרכיב עבור fail2ban אחרי ניתוח קבצי ה-error של השרת. אולי הם גם יעזרו לאנשים אחרים.

הסיבה שה-REGEX שלי טיפה מורכב יותר מהרגיל זה בגלל שלפני כמה זמן כשהתחלתי להשתמש ב-fail2ban קיבלתי באחד רשימות התפוצה שאני רשום אלהם (לא זוכר כרגע איזה) שיש באג ב-f2b שמאפשר למשהו לזייף בקשה בצורה כזאת שאתה יכול לבצע DOS לעצמך, והתיקון הנ”ל היה ברשימה. לא יצא לי לבדוק את הנושא מאז, אבל זה ב-TODO LIST שלי 🙂

 Filters

Related Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *